[Maeda Sengoku] Sakurada-san to Boku no Koto volumen 01 (Japanese) 1 / 192