[Tamaki Nozomu] Karen Chameleon Vol. 1 - Ch. 1-8 [English] [Tadanohito]

(SC54) [Katsuobushi (Horie)] Tsukuyosan Gaiyarashii goto wo Sarete Shimau Hanashi 2 (Gintama)

[Tamaki Nozomu] Karen Chameleon Vol. 1 - Ch. 1-8 [English] [Tadanohito]

(SC54) [Katsuobushi (Horie)] Tsukuyosan Gaiyarashii goto wo Sarete Shimau Hanashi 2 (Gintama)