[Sangenshoku Dou (Chikasato Michiru)] Space no Sutarujia 2 [Digital] 1 / 32