[Kotoyoshi Yumisuke] Kumikyoku Mitsunyuu Vol.1 [Spanish] 1 / 219