[KEBERO Corporation] Shin Han-juuryoku XXII 1 / 59