[Crimson] Virgin Control takane no hana o tsumu you ni 6 1 / 33