[Crimson] Virgin Control takane no hana o tsumu you ni 3 1 / 30