[Crimson] Virgin Control takane no hana o tsumu you ni 2 1 / 31