(C81) [Semimogura (Yoshiie)] Girl Day (Onna no ko no hi) (Original) (English) 1 / 23