(C81) [Manchin Sakura (COSiNE ,Erect Sawaru and more) Chun-li san to COSiNE ni Shuu Shuunen Kinen Hon (Street Fighter) 1 / 33