(C78) [KEBERO Corporation] Shin Han-juuryoku XXI 1 / 6