(C48) [Otoko No Roman (T.Fumiya] Hadashi no Megami (Barefoot Goddess) [Tenchi Muyo] 1 / 41