(SC54) [Katsuobushi (Horie)] Tsukuyosan Gaiyarashii goto wo Sarete Shimau Hanashi 2 (Gintama)

(SC54) [Katsuobushi (Horie)] Tsukuyosan Gaiyarashii goto wo Sarete Shimau Hanashi 2 (Gintama)